Być słuchaniem

Milczenie, praca, modlitwa, te trzy rzeczywistości wpisują się w życie każdego chrześcijanina. Przeżywane właściwie, tak jak  Bóg chce, stają się przestrzenią spotkania z Nim. W niemal każdym dziele ascetycznym, w każdej książce poświęconej tematyce życia duchowego przeczytamy o wadze zachowania milczenia, dbania o ciszę zewnętrzną i ciszę wewnętrzną. Jakże trudno nam dziś w dobie tak…

Reklamy

Załóż dobry fundament

Od jakiegoś czasu stało się modne wśród katolików czytanie zapisków duchowych Alicji Lenczewskiej. Różne są tego powody. Niektórzy czytają Lenczewską bo to modne, inni bo szukają przewodnika duchowego. Dla wielu, staje się ona wyznacznikiem ich życia z Bogiem. Chcą, jak ona słyszeć głos Jezusa. Pragnienie jest piękne, ale niekoniecznie musi się realizować na sposób Alicji…

Iść po śladach

Mamy wakacje, więc trochę wakacyjnie. Ślady stóp odbitych na piasku które widziałam wczoraj na plaży, przypomniały mi werset z Pierwszego Listu św. Piotra: „Chrystus również za was cierpiał i  zostawił wam przykład, abyście szli Jego śladami”.  1 P 2, 21 Zastanawialiście się co to znaczy chodzić po czyiś śladach? Czasem idziemy za kimś w czasie…

Jan Chrzciciel – wzór ewangelizatora

W dobie "galopującej" ewangelizacji, gdzie wszyscy ewangelizują wszystkich i chcą w tym odnieść sukces, warto przyjrzeć się osobie Jana Chrzciciela, którego wybrał Bóg do misji "przygotowania drogi" dla Jezusa. Może on być inspiracją w dziele ewangelizacji i wzorem ewangelizatora. Spójrzmy na kolektę mszalną z uroczystości narodzenia Jana Chrzciciela: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby…

Bóg, Mały Chłopiec i jadwiżanka, czyli o Bożej obecności – aktualizacja

Kiedyś spotkałam Małego Chłopca, kilkuletniego, którego zupełnie zmieszał mój widok. Nie wiedział, dlaczego jestem tak ubrana (w habit) ani kim jestem. Jego mama ratując sytuację opowiedziała taką oto historię: Mały Chłopiec wrócił z przedszkola i zapytany, co ciekawego dziś usłyszał, odpowiedział, że o „Bozi”. Mama zapytała: - A gdzie ta Bozia mieszka? Chłopiec wskazując palcem…

Być znakiem Chrystusa

Przeżyliśmy Święta Paschalne, uczestniczyliśmy przez liturgię w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten czas powinien naznaczyć nasze życie. Odcisnąć Jezusowe tajemnice w nas, i nas przemienić. Celebracje liturgiczne wtajemniczają nas w Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Uczestnicząc w każdej Eucharystii, mamy szansę kontemplować wszystko to, co przeżywaliśmy w sposób rozciągnięty w…

Słabość Boga

  Przeczytajcie proszę Psalm 18, 1-7 . Jaki obraz Boga psalmista nam rysuje? Jaki obraz Boga macie w swoich sercach? Mocnego? Zwycięskiego? On tarczą i zbawieniem moim. On moją skałą i twierdzą! Piękne! Wiecie, że Jego moc objawia się w słabości? Zapewne spotkaliście się, albo spotkacie się w kościelnej mowie z takimi skrótami myślowymi: z Bogiem nic…

Bunt na pustyni

W wędrówce z Bogiem przez życie spotkamy się z pewną rzeczywistością, której doświadczyli również Izraelici. O jaką rzeczywistość chodzi? O doświadczenie pustyni i pragnienie ucieczki z niej. Przeczytajcie dzisiejsze czytanie: Księga Liczb 21,4-9 Jadowite węże Nasze życie duchowe wejdzie wcześniej czy później w etap pustyni. Będziemy przeżywać brak satysfakcji z tego, że poszliśmy całym naszym życiem…

Działania Boże w nas

Było o walce duchowej, o pokusach, taktyce działania złego ducha i naszej na to reakcji. A co z bożymi natchnieniami? Przecież Bóg jest z nami! Jak rozpoznawać to Boże działanie w nas. Jak na nie reagować ? Jest to o wiele ważniejsze zagadnienie, niż walka z grzechem i pokusą. Dlaczego? Bo gdy zajmujemy się Bogiem,…

Ofensywa czyli krótko o codziennym rachunku sumienia

Bardzo istotną rzeczą w opanowywaniu siebie i w ukierunkowywaniu siebie na Boga, jest podjęcie trudu codziennego rachunku sumienia i wiążącego się z nim postanowienia poprawy. W czasie przygotowania do spowiedzi mocne postanowienie poprawy, jest jednym z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Jeżeli chcemy czynić postępy w życiu duchowym musimy podjąć codzienną refleksję nad swoim życiem poprzez…