Słabość Boga

  Przeczytajcie proszę Psalm 18, 1-7 . Jaki obraz Boga psalmista nam rysuje? Jaki obraz Boga macie w swoich sercach? Mocnego? Zwycięskiego? On tarczą i zbawieniem moim. On moją skałą i twierdzą! Piękne! Wiecie, że Jego moc objawia się w słabości? Zapewne spotkaliście się, albo spotkacie się w kościelnej mowie z takimi skrótami myślowymi: z Bogiem nic…

Reklamy

Bunt na pustyni

W wędrówce z Bogiem przez życie spotkamy się z pewną rzeczywistością, której doświadczyli również Izraelici. O jaką rzeczywistość chodzi? O doświadczenie pustyni i pragnienie ucieczki z niej. Przeczytajcie dzisiejsze czytanie: Księga Liczb 21,4-9 Jadowite węże Nasze życie duchowe wejdzie wcześniej czy później w etap pustyni. Będziemy przeżywać brak satysfakcji z tego, że poszliśmy całym naszym życiem…

Działania Boże w nas

Było o walce duchowej, o pokusach, taktyce działania złego ducha i naszej na to reakcji. A co z bożymi natchnieniami? Przecież Bóg jest z nami! Jak rozpoznawać to Boże działanie w nas. Jak na nie reagować ? Jest to o wiele ważniejsze zagadnienie, niż walka z grzechem i pokusą. Dlaczego? Bo gdy zajmujemy się Bogiem,…

Ofensywa czyli krótko o codziennym rachunku sumienia

Bardzo istotną rzeczą w opanowywaniu siebie i w ukierunkowywaniu siebie na Boga, jest podjęcie trudu codziennego rachunku sumienia i wiążącego się z nim postanowienia poprawy. W czasie przygotowania do spowiedzi mocne postanowienie poprawy, jest jednym z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Jeżeli chcemy czynić postępy w życiu duchowym musimy podjąć codzienną refleksję nad swoim życiem poprzez…

Wystąpić w dobrych zawodach

Musimy wiedzieć, że wchodząc w praktyki wielkopostne, czy w ogóle w praktyki ascetyczne, stajemy do walki. Ojcowie Pustyni wychodzili na pustynię nie po to, aby uciec od ludzi, czy spotkać tam Boga, ale aby walczyć z szatanem. My, chcąc się wyrwać z tego co oddala nas od Boga, wypowiadamy wojnę, cóż tu wiele mówić, szatanowi.

Trzy sposoby działania nieprzyjaciela

Skoro poprzedni mój wpis był o rozeznawaniu duchowym według św. Ignacego z Loyoli, chyba muszę pociągnąć ten temat dalej. Dziś o trzech sposobach działania nieprzyjaciela czyli złego ducha. Dwie z trzech przedstawionych poniżej reguł rozeznawania duchowego należą do najzabawniejszych, ale wcale nie najłatwiejszych w zastosowaniu. ĆD[325] Reguła 12. Nieprzyjaciel zachowuje się jak kobieta, która ma…

Pułapka pobożności

Dzisiaj Kościół wspomina św. Antoniego Pustelnika mistrza życia duchowego. Żył  on w III wieku, w środkowym Egipcie, prowadząc życie pustelnicze, praktykując ubóstwo, post, modlitwę. Im bardziej wzrastał w tym życiu, tym więcej ludzi przychodziło, aby z nim rozmawiać, czerpać od niego reguły życia duchowego. Na słowa jednego z odwiedzających: "Jesteś największym mnichem całego Wschodu". Odpowiedział:…

Epifania Boga

Tego roku mieliśmy wyjątkowe skondensowanie tajemnic Jezusa Chrystusa w czasie okresu Bożego Narodzenia.  IV Niedziela Adwentu stała się po zmierzchu Wigilią oczekiwania na Narodzenie Pańskie.  W czasie Mszy Pasterskiej czyli tzw. Pasterki i kolejnych Mszy z Uroczystości Bożego Narodzenia słyszeliśmy o tajemnicy Boga, który objawia prawdę o Sobie najbliższym: Maryi, Józefowi, pasterzom, Symeonowi,  prorokini Annie.…

Wkrótce przybędę!

Ostatni tydzień Adwentu przybliża nam Oblicze Mesjasza poprzez tzw. Wielkie Antyfony które odnajdujemy w Liturgii Nieszporów. Niektórzy nazywają je antyfonami na "O". W tym ostatnim tygodniu Adwentu wołanie Kościoła, Oblubienicy wzmaga się. Tęsknota i radość z bliskiego już spotkania sięga szczytu! Oto treść tzw. Wielkich Antyfon 17 XII O Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodiisti,…

Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!

Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu! Pan Jezus zapowiadając czasy ostateczne i swoje ponowne przyjście często mówi do uczniów, czyli do nas: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, w którym Pan wasz przyjdzie ( Mt 24, 42), Uważajcie zatem na siebie! Niech wasze serca nie będą obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani zbytnia troska o to…